Dofinansowanie Unijne - IMPULS - Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

                   rybactwo i morze.jpg                   

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "KRAKUS I,II" S.C. ANDRZEJ, GRAŻYNA SZCZEPKOWSCY, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Odbudowa potencjału firmy po COVID-19 poprzez dywersyfikację oferty, unowocześnienie wyposażenia oraz zakup rozwiązań proekologicznych”, współfinansowany w ramach Programu RPO WP 2014-2020


Numer wniosku: WNG-IMP.02.2022/325
Celem projektu jest wdrożenie do działalności Wnioskodawcy nowej usługi tj. imprez muzycznych typu silent disco oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzezimplementację nowych rozwiązań o charakterze proekologicznym.
Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty oraz wdrożenie rozwiązań o charakterze proekologicznym.


Wartość projektu: 242 132,36 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 159 807,36 PLN

 

rybactwo i morze.jpg

rybacka brac mierzei

europejski fundusz morski i rybacki.jpg

Rozwój przedsiębiorstwa OW Krakus poprzez powstanie dodatkowe ośrodka Krakus III

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka wypoczynkowego Krakus III, wprowadzenie dodatkowych miejsc noclegowych, utworzenie 2 miejsc pracy.

Beneficjent:

Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I,II" S.C. Andrzej, Grażyna Szczepkowscy

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”


plansza informacyjna PFR poziom

© 2017 KRAKUS. Designed web-domino